Strona główna » BLOG » Zabezpieczenia pożarowe w fotowoltaice i system FPS-1000

Zabezpieczenia pożarowe w fotowoltaice i system FPS-1000

  • by
zestaw wyłacznik pv PPOŻ 2 stringowy

Instalacje fotowoltaiczne, jak wszystkie instalacje elektryczne, są pewnym zagrożeniem, w przypadku wystąpienia pożaru, dla ekip gaśniczych. Dzieje się tak ze względu na występowanie wysokich napięć, które są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego.

Jakie napięcia występują w instalacjach fotowoltaicznych?

Pojedynczy moduł fotowoltaiczny, z reguły w stanie OC, nie przekracza napięcia 50VDC. Jednak moduły te łączymy w tzw. łańcuchy, które są szeregowym połączeniem ogniw fotowoltaicznych. Taki sposób łączenia powoduje, że na przewodach dołączanych do falownika występują napięcia rzędu setek volt(nawet do 1000V -1kV).

Napięcia bezpieczne DC.

Wiemy, że w przypadku środowisk suchych napięcie stałe bezpieczne wynosi 120V zaś w warunkach wilgotnych jest to już tylko 60V. Takie ograniczenia powodują, że już nawet połączenie 2 modułów może wytworzyć niebezpieczne napięcie DC.

Jak zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną aby nie stanowiła zagrożenia dla ekip gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru?

Prawidłowo wykonana instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna jednak, z reguły, urządzenia przetwarzające czyli falowniki są, w przydomowych wykonaniach, umieszczane w budynku np. w garażu i tam są doprowadzane przewody od paneli fotowoltaicznych. Wyłączenie napięcia od strony AC w przypadku pożaru, zatrzymuje pracę falownika oddającego wytworzoną energię do sieci elektroenergetycznej, synchronizując się z przychodzącym z sieci napięciem. W przypadku braku źródła synchronizacji, praca zostaje przerwana. Jednak na przewodach wprowadzonych do budynku, nadal występuje niebezpieczne napięcie DC.

W takim przypadku konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń np. z rodziny fotowoltaicznych wyłączników pożarowych FPS-1000. Stosuje się je aby mieć gwarancję braku niebezpiecznych napięć na przewodach fotowoltaicznych wprowadzonych do budynku.

zestaw wyłacznik pv zabezpieczenie PPOŻ 1 string
zestaw wyłacznik pv PPOŻ 1 string