Strona główna » fotwoltaika ppoż

Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa FPS1000

Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa FPS1000

Przeciwpożarowa ochrona instalacji fotowoltaicznych jest bardzo ważnym zagadnieniem. Wysokie napięcie instalacji fotowoltaicznych jest szczególnie niebezpieczne w przypadku akcji gaśniczych straży pożarnej. Rozpoczęcie działań straży pożarnej w budynku wiąże się z wyłączeniem napięcia AC. Urządzenie serii FPS1000 jest autonomicznym, modułowym, wielołańcuchowym rozłącznikiem napięcia DC instalacji fotowoltaicznych. Użycie przez strażaka Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu w budynku powoduje wyłączenie napięcia AC, rozłącznik FPS1000 wykrywa zanik napięcia sieci i automatycznie odłącza napięcie stałe paneli fotowoltaicznych od falownika. Rozłączenie odbywa się w module wykonawczym FPS1000-S dzięki czemu napięcie przerwane zostaje już na dachu i nie wchodzi do budynku co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy ekip gaszących.

Materiały do pobrania:

Zakupy on-line:

moduł sterujący FPS1000-M

Jaki jest cel ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) instalacji fotowoltaicznej?

W przypadku pożaru ekipy gaśnicze mogą być narażone na poważne zagrożenia w związku z prądem stałym płynącym na odcinku od paneli do falownika. Nawet po wyłączeniu przełącznika prądu stałego na falowniku, między falownikiem a panelami, zagrożenie dla ekipy gaśniczej nie maleje, ponieważ w okablowaniu między instalacją fotowoltaiczną a falownikiem, nadal występuje bardzo wysokie napięcie DC (nawet do 1kV).

19 września 2020 weszło w życie rozporządzenie, na mocy którego każdy projekt instalacji powyżej 6,5 kW musi być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych, co tylko potwierdza istotę bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych.

Rozwiązaniem tego problemu jest fotowoltaiczny przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa serii FPS1000, który przeznaczony jest do bezpiecznego i natychmiastowego rozłączenia zasilania w instalacjach fotowoltaicznych w przypadku awarii i/lub pożaru. Fotowoltaiczne wyłączniki PV PPOŻ serii FPS1000 dedykowane są do zabezpieczania instalacji zarówno jedno-stringowych jak i wielo-stringowych (jeden moduł FPS1000-M może wysterować do 10 modułów wykonawczych (stringowych) FPS1000-S )

modul-wykonawczy-przelotowy
moduł wykonawczy przelotowy FPS1000-SP
modul-wykonawczy-koncowy
moduł wykonawczy końcowy FPS1000-SK

Jak działa wyłącznik FPS1000?

Do uruchomienia systemu fotowoltaicznego z wyłącznikiem FPS1000 konieczne jest posiadanie przynajmniej 2 urządzeń:

1) modułu FPS1000-M
2) modułu FPS1000-S (końcowy lub przelotowy)

Moduł FPS-1000M jest modułem sterującym, montowanym w pomieszczeniu, zwykle razem z falownikiem np. w garażu, piwnicy, pomieszczeniu rozdzielni. Moduł ten jest łączony z rozdzielnią elektryczną, która, w przypadku awaryjnego wyłączenia pożarowego, na pewno nie będzie zasilana.

Takie połączenie gwarantuje, że z kolei drugie z urządzeń tj. moduł FPS-1000S, które jest z kolei montowane jak najbliżej łańcucha modułów fotowoltaicznych (najlepiej na konstrukcji pod modułami łańcucha) będzie działało prawidłowo i uniemożliwi występowanie niebezpiecznego napięcia DC na przewodach, na drodze moduły fotowoltaiczne – falownik.

Kiedy stosujemy fotowoltaiczne moduły wykonawcze wyłącznika pożarowego FPS1000-S przelotowy i końcowy?

W celu redukcji okablowania, w przypadku występowania więcej niż 1 łańcucha modułów fotowoltaicznych, przewidziano zastosowanie przelotowych modułów FPS1000-S. Przy ich zastosowaniu możliwe jest takie wykonanie instalacji sterującej aby okablowanie wchodziło do modułu z jednej strony a wychodziło dalej z drugiej strony. Moduł końcowy, umożliwia zakończenie instalacji poprzez dołączenie modułu FPS1000-S końcowego. Moduł ten ma jedynie wejście na kabel sterujący (brak wyjścia) w celu zachowania odpowiedniego IP całej instalacji.

W przypadku stosowania tylko jednego modułu wykonawczego, należy wybrać moduł FPS1000-M + FPS1000-S końcowy.

Moduł FPS1000-M może wysterować do 10 modułów wykonawczych FPS1000-S (końcowy/przelotowy)